Diëtist voor Kinderteams

Kind- en Jeugdteam Dokkum (KJTD)

Het Kind- en Jeugdteam Dokkum is een samenwerkingsverband tussen verschillende zorgprofessionals in en rond Dokkum.

Het uitgangspunt is kinderen en jeugd van 0-18 jaar op professionele wijze adviseren en begeleiden met het bevorderen van hun gezondheid en welzijn. De ouders worden hierbij nauw betrokken.

Ons team biedt onderzoek, behandeling en begeleiding op lichamelijk, psychologisch, sociaal, emotioneel en opvoedkundig gebied bij kinderen en jeugd van 0-18 jaar. De kinderen/ jongeren kunnen door één of door meerdere teamleden in behandeling worden genomen. Binnen het KJTD vindt multidisciplinair overleg plaats als meerdere professionals betrokken zijn bij de behandeling.

Het Kind- en Jeugd Team Dokkum staat voor professionaliteit, betrouwbaarheid en wederzijds vertrouwen. Door samen te werken willen we komen tot verbetering van de gezondheid en het welzijn van de jeugdigen die aan onze zorg worden toevertrouwd.

Kinderdiëtist Marijke Tuinhof werkt in dit behandelteam samen met haar collega’s:

Aukje Eringa, orthopedagoog pp-le.praktijkinfo.nl
Eelsiena van der Meer, kinderfysiotherapeut, www.gripdokkum.nl
Henriette van Sluis, preverbaal- logopedist, www.logopediedokkum.nl
Jelly Visser, kinderfysiotherapeut, www.fysiotherapiedongeradeel.nl
Dorien Risselada, kinderergotherapeut, www.ergoactief.nl
Meer informatie kun je vinden op de website www.kindenjeugdteamdokkum.nl of bel Marijke: 06-45940286

Ga naar over kinderteams.